آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره حضوری تحلیل بنیادی ویژه مشهد (کد اول)

استاد: دکتر احسان زنگنه

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 15000000 ریال

 • تعداد جلسات: 6
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 14 الی 16
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: شنبه ۲ بهمن ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۱ بهمن ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره حضوری تحلیل تکنیکال ویژه مشهد (کد اول)

استاد: دکتر احسان زنگنه

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 8
 • ساعت: 14 الی 16
 • حد نصاب: 8 الی 35
 • تاریخ شروع: شنبه ۱۸ دی ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۷ دی ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره حضوری آشنایی با معاملات آتی زعفران ویژه مشهد

استاد: دکتر نیما کرامت

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 50 الی 70
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۶ آذر ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۷ آذر ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با معاملات آتی زعفران (کد ششم)*

استاد: دکتر نیما کرامت

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۶ دی ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۸ دی ۰
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد پنجم)*

استاد: احسان بیگی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۹ دی ۰
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۹ دی ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی (سکه طلا) (کد چهارم)*

استاد: حسن حسین نیا

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 14 الی 15:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۰ دی ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ دی ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی در سایت TSETMC (کد سوم)*

استاد: مصطفی چرمگر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 6
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۰ بهمن ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۲ بهمن ۰
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد پنجم) *

استاد: مصطفی چرمگر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۴ بهمن ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۴ بهمن ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها